2017.09.06. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
186/2017.186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
187/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
188/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./
a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról
b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs
felújításáról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
196/2017. sz.; 196/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész
197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-349/2017. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2017. szeptember 01.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top