2017.09.06. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére és közterület-használati hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

195/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

4./

a./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Viola u. 37/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

203/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ Üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-332/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-333/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest IX. kerület Üllői út 19. III. lh. II. 1. (hrsz. 36835/0/A/54) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-334/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-335/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-336/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-337/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-338/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-339/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-340/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A Gazdasági Bizottság GB 162/2017. (VI. 28.) határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-341/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Gazdasági Bizottság GB 163/2017. (VI. 28.) határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-342/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Gazdasági Bizottság GB 303/2014. (XII. 17.) és GB 127/2017. (V. 24.) számú határozatainak visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-343/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A Gazdasági Bizottság GB 165/2017.(VI.28.) számú határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-344/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ FIÜK Alapító okiratában szereplő egyes ingatlanok 5 évre szóló hasznosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-361/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-345/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. szeptember 1.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top