2017.09.06. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

187/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

188/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Az Állami Számvevőszék 17133 számú jelentésében foglaltak megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről, és javaslat a 2017. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

202/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

212/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

204/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-338/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a 2.,3.,4.,5. gyermek háziorvosi körzetek működtetésére kötött feladat ellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-363/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a szabadidősport pályázatok elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-354/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Egészséges Táplálkozásért Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-351/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-364/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Személyi térítési díj elengedés iránti kérelem

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-327/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat az ESZSB 115/2017. (VII.17.) számú határozatának visszavonására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-328/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Volt állami gondozott lakáskérelme

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-331/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató az ESZSB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-350/2017. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. szeptember 01.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

Top