2017.06.29. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

153/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1, 2, 4, 5. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 

 

7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

154/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1, 2, 4, 5. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 

 

8./ Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezési területhatárának módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút – Gyáli út – Vágóhíd utca – Fehérholló utca – Szent László kórház (38283/4 hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1, 4. sz. melléklet

 

9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati rendelet elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

178/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet 

 

11./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

14./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

15./ Javaslat a Budapest IX., kerület Toronyház u. 3. társasház közös tulajdonában lévő tető felújítására vonatkozó résztulajdonosi döntés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

180/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

146/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

149/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

151/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

21./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

164/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2016. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2017. évre vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

165/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

23./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2016. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

166/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

167/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

25./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

168/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

169/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

27./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

170/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28./ Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

171/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29./ Alapítványok támogatási kérelmei

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

172/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg elengedési kérelme.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

32./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

33./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány Ifjúsági Fúvózenekar „Ferencvárosi” név használata iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

148/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

34./ Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

182/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

35./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

173/2017., 173/2-3/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évközi értékelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a 2016. és 2017. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

1/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. június 23.

 

Bácskai János

polgármester

Top