2017.06.28. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
137/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
150/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ 2017. évi lakóház – felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-298/2017. sz.; 1, 2. sz. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/3/2017.; 117/4/2017.; 117/5/2017. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

179/2017. sz.

 

6./ Budapest Főváros IX. ker. UNIX telephely és környéke Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
153/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

153/2017. sz.; 1, 2, 4, 5. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

7./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
154/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 2, 4, 5. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

154/2017. sz.; 1, 2, 4, 5. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

8./ Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) tervezési területhatárának módosításáról, valamint Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.) sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút – Gyáli út – Vágóhíd utca – Fehérholló utca – Szent László kórház (38283/4 hrsz) délnyugati telekhatára által bezárt területre vonatkozó) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala
155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1, 4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

155/2017. sz.; 1, 4. sz. melléklet

 

9./ Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) valamint a településképi önkormányzati rendelet elkészítésének elindításáról és a partnerségi egyeztetési eljárás megkezdéséről szóló döntés meghozatala
178/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

178/2017. sz.

 

10./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre
181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

181/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére
160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2017. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Részvétel a MIPIM Nemzetközi Ingatlanfejlesztési pályázatán
180/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

180/2017. sz.

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve
138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2017. sz.

 

14./ Főtáv Zrt Bp. IX. Magyar Telekom Székház távhőellátás kiépítésére vonatkozó kártalanítási összeg elengedési kérelme.
147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

15./ Kalotherm Építőipari Zrt. díjmentességi kérelme
177/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2017. sz.

 

16. / Javaslat térfelügyeleti kamera áthelyezésére
182/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója

182/2017. sz.

 

17./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” pályázat
Sz-302/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-302/2017. sz.

 

18./ „Zöld Udvar 2017” pályázat elbírálása
Sz-303/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-303/2017. sz.

 

19./ Autómentes Nap 2017
Sz-304/2017. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-304/2017. sz.

 

20./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-309/2017., Sz-310/2017., Sz-311/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-309/2017.; Sz-310/2017.; Sz-311/2017. sz.

 

21./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-284/2017., Sz-285/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-284/2017.; Sz-285/2017. sz.

 

22./ Forgalmi rend változással járó közterület használati kérelmek
Sz-286/2017., Sz-312/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-286/2017.; Sz-312/2017. sz.

 

23./ Kérelem kártalanítási összeg elengedésére
Sz-313/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-313/2017. sz.; 1. sz. melléklet

 

24./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-296/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

 

Tájékoztató:

1./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2017. évközi értékelése
158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

158/2017. sz.; 1. sz. melléklet 

 

2./ Tájékoztató a VVKB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-277/2017. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2017. június 23.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top