2017.06.28. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/3/2017., 117/4/2017., 117/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

152/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

179/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

4./ Javaslat a „Munkásszállások kialakítása központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról” című pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

181/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

5./ A nagyalásonyi 090/20 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására, valamint javaslat a FEV IX. Zrt-vel történő feladat ellátási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

163/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Házfelügyelői szolgálati lakás kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

Sz-297/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

12./ Budapest IX. Kerület Haller utca 50. fszt. II. sz. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség közérdekűvé nyilvánított szervezet részére történő biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-287/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Budapest IX. kerület Üllői út 23. III. emelet 26. (hrsz: 36837/0/B/27) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-295/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-288/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-289/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Sz-290/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4. § (5) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-291/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-292/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügyei

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-293/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ A Gazdasági Bizottság 112/2017. (V.24.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-294/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-264/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. június 23.

 

Mezey István s.k.

elnök

 

Top