2017.05.25. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2017., 116/2/2017., 116/3/2017., 116/4/2017., 116/5/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

117/2017., 117/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.)

önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

134/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi átmeneti

gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

108/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ 2016. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

7./ Budapest, IX. ker. Vaskapu. u. 32. (Tóth Kálmán u. 21.), és Budapest, IX. ker. Vaskapu u. 34. szám alatti

ingatlanok elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

118/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft. helyiségügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/3/2017., 85/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

121/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

12./ Javaslat a Fővárosi Önkormányzat felé a fizető várakozási övezettel kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

135/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott intézmények státuszbővítése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

133/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

106/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására

(alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

126/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat alapítványok által benyújtott 2017. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

127/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

129/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

114/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Együttműködési Megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

130/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Állítsuk meg Brüsszelt – Képviselői indítvány

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

107/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Kérdés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

110/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke

115/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat a „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

115/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

  1. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

109/2017., 109/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

112/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 2016. évi hatósági munka tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

111/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

120/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. május 19.

 

Bácskai János

polgármester

Top