2017.04.20. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat sportcsarnok építéséhez

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

78/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

59/2/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

37/3/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.- ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

91/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

7./ Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros MALMOK Rehabilitációs Terület (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

92/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet; 10. sz. melléklet

 

8./ Budapest Főváros IX. Budapest Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

93/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírás alapján a Kosztolányi Dezső Általános Iskola tornaterem bővítmény építésre vonatkozó pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

80/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a gyermekek étkezésének kiegészítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

86/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a „Nevelési, Oktatási Alapítvány Szentgyörgyi Albert szellemében” támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

102/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

95/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Magyar Kézművességért Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

82/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

81/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámának módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

96/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Csudafa Óvoda átszervezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

97/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterületfelügyelet igazgatója

88/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

85/2017., 85/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

103/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté VVKB elnöke

87/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke

84/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

89/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

99/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

100/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. április 13.

 

Bácskai János

polgármester

Top