2017.04.12. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2017. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánta beszerzésre és telepítésre meghirdetett pályázatok elbírálása
Sz-148/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-148/2017. sz.

 

2./ 2017. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-128/2017. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-128/2017. sz.

 

3./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-155/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-155/2017. sz.

 

4./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-156/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-156/2017. sz.

 

5./ A Kerekerdő Óvoda kérelme – a 2016. évi „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása
Sz-157/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-157/2017. sz.

 

6./ Pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása
Sz-129/2017., Sz-134/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet (Sz-129/2017. sz.)
1. sz. melléklet (Sz-134/2017. sz.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-129/2017.; Sz-134/2017. sz.; 1. sz. melléklet (Sz-129/2017. sz.); 1. sz. melléklet (Sz-134/2017. sz.)

 

7./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-140/2017., Sz-141/2017., Sz-154/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-140/2017.; Sz-141/2017.; Sz-154/2017. sz.

 

8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-142/2017., Sz-143/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-142/2017.; Sz-143/2017. sz.

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek díszburkolatos területére
Sz-144/2017., Sz-145/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-144/2017.; Sz-145/2017. sz.

 

10./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-146/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-146/2017. sz.

 

11./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására vonatkozó kérelem
Sz-147/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-147/2017. sz.

 

12./ Forgalmi rend változással nem járó közterület-használati kérelem (állványozás) a Ráday utca területére
Sz-158/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-158/2017. sz.

 

13./ Díjmérséklési kérelmek
Sz-149/2017., Sz-150/2017., Sz-151/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-149/2017.; Sz-150/2017.; Sz-151/2017. sz. 

 

14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-130-133/2017., Sz-152-153/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

 

 

Budapest, 2017. április 7.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top