2017.03.08. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-89/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Lakások bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-88/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest IX. kerület Ráday u. 18. földszint 2. (hrsz: 36825/0/B/13) szám alatti lakás 72/100 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-87/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-90/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-58/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. március 03.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top