2017.02.28. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-59/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Indokolás: A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület által kulturális tevékenység céljára kijelölt helyiségek pályázat útján történő bérbeadását. A helyiségek vonatkozásában kötött bérleti szerződések 2017. február 28. napján lejárnak, ezért indokolt a helyiségpályázatok mielőbbi kiírása.

 

Budapest, 2017. február 27.

 

Mészáros László s.k.

elnök

Top