2017.02.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei intézményvezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

31/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ I. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban) II. A Képviselő-testület 18/2017. (I.26.) számú határozata 4. pontjának kijavítása

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

33/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2/3/2017., 2/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

4./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

41/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

32/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7./ Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

34/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

8./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

35/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendeletének megalkotására (I. forduló)

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

37/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A József Attila-lakótelep KÉSZ készítése tárgyú tervpályázati kiírás jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

38/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

42/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt “Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” alapján megnyert pályázat önrészének biztosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

28/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2017/2018. nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

25/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. évi támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

23/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

43/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

16./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Magyar Telekom Nyrt. „Harsonások” köztéri szobor közterületen történő elhelyezési kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet 

 

19./ Térfelügyeleti kamera elhelyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

44/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

20./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

40/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

26/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

45/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

46/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató az Új Út Szociális Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

47/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2016. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

39/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2016. évi szakmai

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármestermunkájáról

48/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2016. évben

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

49/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Tájékoztató a Küldetés Egyesület 2016. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

50/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Tájékoztatás Bp. IX. kerületet érintő lomtalanítással kapcsolatos tárgyalásról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. február 10.

 

Bácskai János

polgármester

Top