2017.02.15. – Gazdasági Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2/3/2017., 2/4/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a 2017. évi elidegenítési címjegyzékre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

30/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére, illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

41/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Kulturális tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

32/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Ráday utcai nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklésre vonatkozó kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/b. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-50/2017. sz. előterjesztés

 

8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-51/2017. sz. előterjesztés

 

9./ Piaci alapon bérbe adott lakások elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-52/2017. sz. előterjesztés

 

10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-53/2017. sz. előterjesztés

 

11./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-54/2017. sz. előterjesztés

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB 2017. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mezey István elnök

Sz-48/2017. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2017. február 10.

 

Mezey István s.k.

elnök

Top