2016.12.13. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II (Közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

3./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

4./ Javaslat a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

239/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

5./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

7./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

238/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Peren kívüli egyezség a Mamma Jazz Klub Kft helyiségügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

247/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány vonatkozásában hozott, a Képviselő-testület 251/2016. (IX.01.) számú határozatának visszavonására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

250/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

251/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(A program a Szervezési csoportnál megtekinthető) 1. melléklet; 2. melléklet

 

13./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

252/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

253/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Tervpályázat kiírása a József Attila-lakótelep KÉSZ készítésére

Előterjesztő:   dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

254/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

16./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2016. évi értékelése, 2017. évi program

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának megállapítására, parkőri tevékenység ellátására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

244/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

18./ 2017. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

256/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

19./ Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

217/3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Interpelláció

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

233/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 233/2/2016. sz.

 

21./ Kérdés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

Bácskai János polgármester

234/2016., 234/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Köztisztviselők béremelése

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

235/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Bácskai János polgármester

258/2016., 258/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

240/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. évi végrehajtott határozatokról

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

1/4/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. december 7.

 

Bácskai János

polgármester

 

Top