2016.12.12. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
243/2016.; 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ 2017. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
256/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-522/2016 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2016. december 7.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top