2016.12.12. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

4./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

238/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

251/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(A program a Szervezési csoportnál megtekinthető) 1. melléklet; 2. melléklet

7./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

252/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8./ Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

253/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9./ HPV oltás térítésmentes biztosítása iránti méltányossági kérelem

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-523/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10./ Siketek Sport Klubja támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-545/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-530/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

240/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-524/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Budapest, 2016. december 07.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top