2016.11.16 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Nagyvárad tér és Ecseri út metrómegálló k felszínrendezése
Sz-495/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

225/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Javaslat a TÉR_KÖZ 2016. pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

229/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tervpályázat kiírása a József Attila-lakótelep KÉSZ készítésére

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-496/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

231/2016. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

7./ Javaslat az ideiglenesen áthelyezett kamera véglegesítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója

227/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat közterületek takarítási feladatainak hatékonyabb ellátására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

221/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ R.F. 2004 Bt. felülvizsgálati kérelme a 67/2016 (09.29) közter hiv. számú polgármesteri döntés ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szili Adrián irodavezető

220/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási, nevelési intézményeiben” című 2016. évi pályázat elbírálása

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-492/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A 2016. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-493/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

12./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak közterületen történő tárolása céljára irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-490/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Forgalmi rend változással járó kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-491/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-481/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15 ./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Sz-494/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztatás a játszóterek fejlesztési koncepció terve tárgyában

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

Sz-519/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-467/2016. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2016. november 11.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top