2016.11.10. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a ferencvárosi háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződések megkötésére

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-473/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2016. évi tartalék keretének felhasználására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-472/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

Indokolás: A háziorvosi feladat ellátási szerződések 2016. december 11-jén megszűnnek, így önkormányzati ellátási érdekből szükséges az újabb 5 év határozott időtartamra szóló megkötésükről való döntés.

Budapest, 2016. november 08.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top