2016.11.08 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. ker. Középső-Ferencváros Rehabilitációs Terület Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
205/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

2./ Budapest Főváros IX. ker Középső-Ferencváros Malmok Rehabilitációs Terület, (Ferenc körút – Mester utca – Haller utca – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról, valamint Budapest, IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Soroksári út – Haller utca – Nagyvárad tér – Szent László Kórház KSZT határa – Könyves Kálmán körút – M5 felüljáró – Gyáli út – Ferencvárosi pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) elkészítésének elindításáról szóló döntések meghozatala
206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

3./ Vendéglátó-terasz kiegészítő tárgyak közterületen történő tárolása céljára irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-457-461465-466/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Díjtartozás részletekben történő megfizetésére irányuló kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-462/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Forgalmi rend változással járó kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-463/2016.Sz-464/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Sz-453-456/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Indokolás: A jogszabályi környezet változása megkívánja, hogy a beruházói aktivitás kerületünk számára hasznos lehetőségeit elősegítsük, a lehetséges legrövidebb időn belül megindítható engedélyezési eljárásokat lehetővé tévő új kerületi építési szabályzatok teljes beruházói költségvállalás mellett jelentős anyagi terhektől mentesítik Önkormányzatunkat és így többek között a leendő kerületi új lakosoknak is magasabb szintű jogszabályokban rögzített új lakások után fizetendő kedvezményes ÁFA igénybevételét biztonsággal lehetővé teszik.

 

Budapest, 2016. november 4.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top