2016.10.12 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
174/3/2016.174/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

192/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat településrendezéssel kapcsolatos megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

196/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat a kerületi játszóterek, illetve a Nehru part őrzésének, rendszeres takarításának biztosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

202/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-440/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2017. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-438/016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület használati kérelmek a díszburkolatos területekre
Sz-432/2016.Sz-433/2016.Sz-434/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
Sz-443/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Forgalmi rend változással járó kérelmek
Sz-435/2016.Sz-436/2016.Sz-437/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Sz-425/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-442/2016. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2016. október 7.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top