2016.09.01. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Olimpiai garanciavállalás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló …./2016. (…..) rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

79/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

161/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződésben foglaltak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

165/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

162/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

166/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

167/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Kállay Gáborné alpolgármester

163/2016., 163/2-4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. augusztus 26.

 

  1. Bácskai János

polgármester

Top