2016.06.30. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bérleti díj mérséklési kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

6./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

159/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2.1. sz. melléklet; 2.2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

7./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

160/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

8./ Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila vezérigazgató

158/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ A parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila vezérigazgató

154/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

149/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

155/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

12./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadásának támogatására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

157/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferenc tér felújítása kapcsán térfelügyeleti kamerák elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

152/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

148/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Szűcs Balázs főépítész

153/2016., 153/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. június 24.

 

Bácskai János

polgármester

Top