2016.06.29. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2016. évi lakóház-felújítási pályázati felhívásra beérkező pályázatok elbírálása
Sz-341/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-341/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel
141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatának megalkotására
159/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2.1. sz. melléklet
2.2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

5./ Településrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala
160/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

6./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására
155/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

 

7./ Javaslat a Ferenc tér felújítása kapcsán térfelügyeleti kamerák elhelyezésére
152/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
vezetője

 

8./ Javaslat az Ifjúmunkás utca 13. sz. előtti útjavításra
Sz-345/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Sajó Ákos RÖNK elnök

 

9./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-334/2016.Sz-335/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-336/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Forgalmirend-változással járó kérelmek
Sz-337/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-338/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása
148/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

 

14./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-339/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

 

 

Budapest, 2016. június 24.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top