2016.06.29. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató
158/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

 

Budapest, 2016. június 24.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top