2016.06.29. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
147/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2016. sz.

 

2./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és
kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
151/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
156/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2016. sz.

 

4./ A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bérleti díj mérséklési kérelme
150/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

150/2016. sz.

 

5./ Javaslat a FEV IX. Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
158/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila vezérigazgató

 

6./ Javaslat szolgalmi jog alapítására
Sz-340/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-340/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-322/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-322/2016. sz.

 

8./ A Time Cafe Kft. peren kívüli egyezségre vonatkozó kérelme
Sz-333/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-333/2016. sz.

 

9./ Üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása pályázaton kívül
Sz-323/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-323/2016. sz.

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-329/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11/ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-328/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Piaci alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-343/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-343/2016. sz.

 

13./ Lakás bérbeadása pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-330/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-332/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakáscímek jóváhagyása a Lakásrendelet 4.§ alapján
Sz-320/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-320/2016. sz.

 

16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-327/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Társasházakban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-321/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-321/2016. sz.

 

18./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének elengedésére
Sz-344/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-344/2016. sz.

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a parkolási tevékenységből származó bevételekről
Sz-281/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Sz-281/2016. sz.; 1. sz. melléklet 

 

 

Budapest, 2016. június 24.

Mezey István s.k.
elnök

Top