2016.06.29. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadásának támogatására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Javaslat a Képviselő-testület 20/2016. (I.28.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

157/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Budapest, 2016. június 24.

 

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top