2016.06.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/3/2016., 103/4/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

122/2016. sz. előterjesztés

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Domokos Alapítvány a Határon Túli Magyarságért nevű szervezet felülvizsgálati kérelme a Gazdasági Bizottság GB 83/2016. (IV.27.) sz. határozatával kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

123/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításával kapcsolatos beruházási engedélyokirat módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

134/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

120/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Kicsi Bocs Óvoda konyháinak felújításához kapcsolódó ”gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 2016” címmel kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

121/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a „FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének kiadása iránti támogatására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

135/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Koncepció 2016-2020. elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

131/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Nemecsek Ernő emléktábla állításának engedélyezése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

136/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club 2015. évi beszámolójának elfogadására, valamint a 2016. évre vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

137/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről, és javaslat a 2016. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

138/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

13./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

124/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint beszámolója elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

139/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

140/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

125/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

126/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

129/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat megállapodás megkötésére a Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztési Kft-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

141/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

20./ Budapest Főváros IX. ker. Belső-Ferencváros Kerületi Építési Szabályzata – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § – véleményezési szakasz – javaslat a beérkezett véleményekre vonatkozó válaszok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

142/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

21./ Történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

143/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

22./ Javaslat településrendezési szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

144/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

23./ Javaslat a kerületi parkolási díjfizető zóna módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

145/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

127/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

130/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

128/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. és 2016. évi végrehajtott határozatokról

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

1/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. június 10.

 

Bácskai János

polgármester

Top