2016.05.19. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ 2015. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

104/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

107/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

108/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

10./ Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

109/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Budapest IX. Balázs Béla utcai ingatlanok elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

89/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület, Belső-Ferencváros és Középső Ferencváros Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

92/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

94/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

112/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

18./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

106/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

105/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

93/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító Okirat módosításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.1. sz. melléklet; 1.2. sz. melléklet; 1.3. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

23./ Javaslat a József Attila-lakótelepi „Nagyjátszó- és pihenőpark” fejlesztésére és egy MINI KRESZ-PARK megvalósítására

Előterjesztő: Intzoglu István

Görgényi Máté képviselők

116/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

24./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke

97/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Javaslat „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozására

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

99/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

91/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

115/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

95/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. május 13.

 

Bácskai János

polgármester

Top