2016.05.19. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016.; 101/2/2016.; 101/3/2016. sz.

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz.

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016.; 103/2/2016. sz.;

 

4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz.

 

5./ Javaslat a József Attila-lakótelepi „Nagyjátszó- és pihenőpark” fejlesztésére és egy MINI KRESZ-PARK
megvalósítására
116/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Intzoglu István, Görgényi Máté képviselők

116/2016. sz.

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztatás a Külső Ferencvárost érintő parkok- és játszóterek karbantartási/felújítási feladatokról
Sz-254/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-254/2016. sz.

 

2./ Tájékoztatás a Külső Ferencváros érintő út- és járda fenntartási munkákról
Sz-255/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-255/2016. sz.

 

3./ Tájékoztató a RÖNK 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-252/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Sajó Ákos elnök

 

 

Budapest, 2016. május 13.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top