2016.05.18. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről
87/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

87/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016.; 101/2/2016.; 101/3/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016.; 103/2/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendelet módosítása (egyfordulóban)
104/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

104/2016. sz.

 

6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz.

 

7./ Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére
109/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

109/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület, Belső-Ferencváros és Középső Ferencváros Kerületi Építési Szabályzataina
készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés
111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

111/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

9./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

114/2016. sz.

 

10./ Javaslat a József Attila-lakótelepi „Nagyjátszó- és pihenőpark” fejlesztésére és egy MINI KRESZ-PARK
megvalósítására
116/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Intzoglu István, Görgényi Máté képviselők

116/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat „Zöld Udvar 2016” pályázat kiírására
Sz-226/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-226/2016. sz.

 

12./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 2015. évi működési költségeihez nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
Sz-227/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-227/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

13./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-228/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-228/2016. sz.

 

14./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek
Sz-229/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-229/2016. sz.

 

15./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére
Sz-230/2016., Sz-231/2016., Sz-232/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-230/2016.; Sz-231/2016.; Sz-232/2016. sz.

 

16./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-233/2016., Sz-234/2016., Sz-235/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-233/2016.; Sz-234/2016.; Sz-235/2016. sz.

 

17./ Kiszolgálási idő meghatározása
Sz-236/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-236/2016. sz.

 

18./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-237/2016., Sz-238/2016., Sz-239/2016., Sz-240/2016., Sz-249/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-237/2016.; Sz-238/2016.; Sz-239/2016.; Sz-240/2016.; Sz-249/2016. sz.

 

19./ Díjcsökkentésre irányuló kérelmek
Sz-241/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-241/2016. sz.; 1. sz. melléklet 

 

20./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-205/2016., Sz-246-247/2016., Sz-251/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-225/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2016. május 13.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top