2016.05.18. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Pinceszínház költségvetési igénye

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-245/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

92/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

94/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

112/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-221/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10./ Javaslat a civil szervezetek, egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek és a kulturális tevékenységek 2016. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-222/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati támogatása beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-223/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi tevékenységének támogatására benyújtott pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-224/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a KEN 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök

Sz-244/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Budapest, 2016. május 13.

Mészáros László s.k.
elnök

Top