2016.05.18. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)
101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016.; 101/2/2016.; 101/3/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz.

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016.; 103/2/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet;

 

4./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz.

 

6./ Budapest IX. Balázs Béla utcai ingatlanok elidegenítési ügye
89/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti
Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására
113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2016. sz.

 

8./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1.1. sz. melléklet
1.2. sz. melléklet
1.3. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

114/2016. sz.

 

9./ A Budapest IX. Balázs Béla u. 13. szám alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a közérdekű tevékenységet folytató Szent Rafael Caritas Alapítvány részére
Sz-204/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-204/2016. sz.

 

10./ Budapest IX. kerület, Ráday u. 11-13. (hrsz. 37008/2/A/26) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-203/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ A piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének módosítása
Sz-206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-206/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-207/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

13./ A „Házfelügyelői munkakör betöltésére” kiírandó pályázat meghirdetése, megjelentetése
Sz-253/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Sz-253/2016. sz.

 

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-209/2016. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

15./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-210/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

16./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-211/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-211/2016. sz.;

 

17./ A Gazdasági Bizottság GB 75/2016. (III.23.) számú határozatának visszavonása
Sz-201/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Ferencváros Önkormányzata részére 2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
115/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

115/2016. sz. 

 

2./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-242/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István GB elnök

 

 

Budapest, 2016. május 13.

Mezey István s.k.
elnök

Top