2016.05.18. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2016., 101/2/2016., 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2016., 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

107/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6./ Javaslat a KEHOP-5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című felhívásra, az „Önkormányzati Épületek Épületenergetikai Fejlesztése Ferencvárosban” című pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

108/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

7./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8./ Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2015. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

9./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

106/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésére és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

113/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részleges felújításához kapcsolódó szociális intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

105/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12./ FESZ KN Kft. szakorvosi óra kapacitás módosítási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

93/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

13./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-209/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

15./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi támogatás meghosszabbításra

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-212/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi szabadidősport pályázatának elbírálására, valamint a 2015. évi pályázatok beszámolóinak elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-213/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

17./ 9. sz. gyermek háziorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-214/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, és a Házirendjének módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-215/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

19./ Gyermek háziorvosi ügyelet biztosítása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-216/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

20./ Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények támogatási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

Sz-217/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke

Sz-218/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

95/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Menhely Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-219/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Fővárosi Szabó Ervin tájékoztatója a könyvet házhoz szolgáltatás 2015. évi tapasztalatairól

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-220/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Illyés Miklós ESZSB elnöke

Sz-243/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Budapest, 2016. május 13.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top