2016.04.27. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I.
forduló)
79/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

79/2016. sz.

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása
71/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

71/2016. sz.

 

3./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen
74/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2016. sz.

 

4./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB
125/2016. (II.19.) számú határozata ellen
73/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

73/2016. sz.

 

5./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen
(Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.)
72/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2016. sz.

 

6./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen
75/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető

75/2016. sz.

 

7./ Pályázat hirdetése védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására
Sz-177/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-177/2016. sz.

 

8./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás karbantartási szerződése
Sz-183/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-183/2016. sz.

 

9./ Lónyay u. 22. sz. társasház kérelme
Sz-184/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-184/2016. sz.

 

10./ A Csicsergő Óvoda, valamint a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium kérelme, a 2015. évi „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési intézményeiben” című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználásának módosítása
Sz-185/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-185/2016. sz.

 

11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcában
Sz-169/2016., Sz-170/2016., Sz-171/2016., Sz-172/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-169/2016.; Sz-170/2016.; Sz-171/2016.; Sz-172/2016. sz.

 

12./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utcán kívül díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-173/2016., Sz-174/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-173/2016.; Sz-174/2016. sz.

 

13./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-176/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-175/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-176/2016. sz.

 

14./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására
Sz-196/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

15./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-178-180/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

16./ A MegaTon-Team Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Mátyás u. 11. sz. alatti CAFE MEGATON PUB & ROLL elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartásának felülvizsgálata
Sz-181/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-161/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2016. április 22.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top