2016.04.27. – Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat benyújtására

Előterjesztő:Zombory Miklós alpolgármester

77/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ 8. sz. felnőtt fogorvosi körzet személyi változása praxisjog eladása miatt

Előterjesztő:Zombory Miklós alpolgármester

Sz-190/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Javaslat a 2015. évi Sport Alap elszámolások elfogadására és a 2016. évi meghosszabbításra

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-194/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi óvodai sportpályázatának elbírálására (3414. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-193/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-136/2016., Sz-200/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-188/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7./ Volt állami gondozott lakás iránti kérelme

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök

Sz-198/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök

Sz-195/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2015. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményének 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-186/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4./ Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-187/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5./ Tájékoztató az ESZSB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnök

Sz-162/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Budapest, 2016. április 22.

Illyés Miklós s.k.
elnök

Top