2016.04.06. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Veszélyeshulladék-gyűjtés
Sz-131/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-131/2016. sz.

 

2./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelem
Sz-133/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-133/2016. sz.

 

3./ Határozatok módosítása
Sz-134/2016., Sz-135/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-134/2016.; Sz-135/2016. sz.

 

4./ 2016. évi lakóház – felújítási pályázati felhívás
Sz-132/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-132/2016. sz.

 

5./ Balázs Béla utcai kutyafutattó
Sz-128/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-128/2016. sz. 

 

6./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-129-130/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel, illetve állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezésével kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2016. április 1.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top