2016.03.24. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

36/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának tervezésével kapcsolatos előzetes stratégiai döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

61/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kormányzati funkciókódjainak kiegészítésére és telephelyének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

48/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Budapest IX. Ferenc körút. 39. fszt. II. (hrsz. 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

45/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Bp. IX., Lónyay u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás eredményének megállapítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

58/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7./ Javaslat az erdőgazdálkodói feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a 38236/724 hrsz-ú ingatlan rendezésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

62/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

63/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2016-2017. nevelési évre

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

51/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által kiírt “Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

52/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

13./ Javaslat Segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

64/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

55/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

57/2016., 65/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

16./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

66/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából

Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

67/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

18./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

56/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

19./ Közterület-használati döntésekkel összefüggő felülvizsgálati kérelmek

a./ Shakkour Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 128/2016. (II.19.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

53/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ PUBLIMONT Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 96/2015. (12.14.) közter számú döntése ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető

54/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./

a.) Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására

Előterjesző: KEN, Mészáros László elnök

49/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesző: ESZSB, Illyés Miklós elnök

49/3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására

Előterjesző: VVKB, Görgényi Máté elnök

49/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesző: Kállay Gáborné alpolgármester

60/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Gond-Viselés Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi szakmai munkájáról

Előterjesző: Kállay Gáborné alpolgármester

68/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesző: dr. Bácskai János polgármester

46/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2016. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesző: dr. Szabó József Zoltán jegyző

1/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. március 18.

 

Bácskai János

polgármester

Top