2016.03.23. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
47/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest, IX. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS Rehabilitációs terület (Ferenc körút – Üllői út – Haller utca –
Mester által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatának tervezésével kapcsolatos előzetes stratégiai döntések meghozatala
61/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

61/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat az erdőgazdálkodói feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
59/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

59/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására
50/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2016. sz.

 

5./ Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
66/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet
igazgatója

66/2016. sz.

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
67/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

67/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

7./ Javaslat napvitorlák felszerelésére a Gyáli úti játszótéren, illetve a Kerekerdő Park játszótere fölé
56/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

56/2016. sz.

 

8./ Közterület-használati döntésekkel összefüggő felülvizsgálati kérelmek
a./ Shakkour Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
VVKB 128/2016. (II.19.) számú határozata ellen
53/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b./ PUBLIMONT Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 96/2015. (12.14.) közter számú döntése ellen
54/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester, dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető

53/2016. sz.; 54/2016. sz.

 

9./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Sz-108/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-108/2016. sz.

 

10./ 2016. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírása egynyári virágpalánták ültetésére és beszerzési eljárás kiírására
Sz-97/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-97/2016. sz.

 

11./ Vendéglátó-terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek
Sz-92/2016., Sz-93/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-92/2016.; Sz-93/2016. sz.

 

12./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-94/2016., Sz-95/2016., Sz-96/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-94/2016.; Sz-95/2016.; Sz-96/2016. sz.

 

13./ A Ferenc krt. – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás meghibásodott alkatrészeinek cseréje
Sz-111/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-111/2016. sz.

 

14./ TeSzedd! akció Ferencvárosban
Sz-112/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-112/2016. sz.

 

15./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-98/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: VVKB, Görgényi Máté elnök

 

16./ Vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartásának engedélyezése iránti kérelmek
Sz-99-100/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a VVKB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-89/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

 

Budapest, 2016. március 18.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top