2016.03.23. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest IX. Ferenc körút. 39. fszt. II. (hrsz. 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye
45/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ Bp. IX., Lónyay u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati eljárás eredményének megállapítása
58/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ Javaslat a 38236/724 hrsz-ú ingatlan rendezésére
62/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

62/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

4./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-88/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-88/2016. sz.

 

5./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-84/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése
Sz-90/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-90/2016. sz. 

 

9./ A Gazdasági Bizottság GB 283/2015. (XI.18.) számú határozatának módosítása
Sz-91/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-80/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István GB elnök

 

 

Budapest, 2016. március 18.

Mezey István s.k.
elnök

Top