2016.02.19. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Pályázatok, illetve a Ráday utca területére vonatkozó közterület-használati kérelmek
Sz-45/2016., Sz-47/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-45/2016.; Sz-47/2016. sz.

 

2./ Egyéb közterület-használati kérelmek
Sz-65/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-65/2016. sz.

 

Indoklás:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. február 17-i ülésén levette napirendjéről az Sz-45/2016. sz. – “Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása” című – előterjesztést. Az önkormányzat tulajdonában álló Ráday utcai közterületek vendéglátó-teraszként történő hasznosításához, illetve a pályázat elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2016. február 18.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top