2016.01.27. –  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ 2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2016., 5/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

5/2016.; 5/2/2016. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
6/2016., 6/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2016.; 6/2/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

3./ Közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
10/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

10/2016. sz.

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) rendeletének módosítása
20/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

20/2016. sz.

 

5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-13/2016., Sz-14/2016., Sz-15/2016., Sz-16/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-13/2016.; Sz-14/2016.; Sz-15/2016.; Sz-16/2016. sz.

 

6./ Részletfizetésre, díjmérséklésre irányuló kérelmek
Sz-11/2016., Sz-12/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

Sz-11/2016.; Sz-12/2016. sz.

 

7./ Önkormányzati hatósági ügyek
2/2016., 2/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
2/3/2016. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ A Lónyay34 Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 34. fszt. 2. sz. alatti CECH IN elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ A Shopsite Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Ferenc krt. 19-21. sz. alatti V2 elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-3/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő
megkötése
Sz-22/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-26/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
Sz-24/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-20/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ A Gazdasági Bizottság GB 251/2015. (X. 14.) számú határozatának visszavonása
Sz-21/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Madár Éva mb. irodavezető

 

15./ A Gazdasági Bizottság GB 8/2011. (I.17.) számú határozatának visszavonása és döntés Budapest IX.
Kerület Ráday u. 16. szám alatti társasház közös tulajdonában álló tetőtér elidegenítése ügyében
Sz-25/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Bizottsági ügyrend módosítása
Sz-29/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Mezey István GB elnök

Sz-29/2016. sz.

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-17/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István GB elnök

 

 

Budapest, 2016. január 22.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top