2015.12.16. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-612/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a bizottság ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök

Sz-609/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Indokolás:
A Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség 2015. december 08. napján kelt kérelmében megfogalmazottak szerint, az egyház programjainak 2016. évi tervezése érdekében indokolt a döntést még az idei évben meghozni.

 

Budapest, 2015. december 15.

 

Mészáros László s.k.
elnök

Top