2015.12.09. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest IX. Ferenc körút 39. földszint II. (hrsz.: 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye
238/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ A Képviselő-testület 293/2013. (XII.12.) számú határozatának módosítása, a Budapest IX. Kerület Vaskapu u. 49. (hrsz. 38003) szám alatti ingatlanra vonatkozóan
237/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése
244/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetőjének megváltoztatására
253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

253/2015. sz.

 

5./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
245/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2015. sz.

 

6./ Az ingatlan vagyonkataszter és számviteli nyilvántartás rendezése
241/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve
236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő:dr. Bácskai János polgármester

236/2015. sz.

 

8./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére
248/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
2. sz. melléklet

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

248/2015. sz.; 2. sz. melléklet

 

9./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás (a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása) utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása
255/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató

255/2015. sz.; 1. sz. melléklet

 

10./ BÖK Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének átruházása
259/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Mezey István képviselő

259/2015. sz.

 

11./ Budapest IX. Kerület Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m2 alapterületű ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
Sz-594/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-594/2015. sz.

 

12./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
Sz-599/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-599/2015. sz.;

 

13./ A közérdekűvé nyilvánított tevékenységet végző Kovács Ilona részére helyiség bérbeadása
Sz-595/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-595/2015. sz.

 

14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó határozott idejű bérleti szerződések meghosszabbítása
Sz-598/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-598/2015. sz.

 

15./ A Budapest IX. Kerület Ferenc tér 11. szám alatti helyiségben folytatott tevékenységi kör módosítása
Sz-593/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-593/2015. sz.

 

16./ A Budapest IX. Kerület Haller u. 54. szám alatti épület tetőterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás üzemeltetése céljára
Sz-592/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-592/2015. sz.

 

17./ Budapest IX. Kerület Lónyay u. 7. (hrsz: 37033/0/B/40) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-591/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

18./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-590/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

19./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-596/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

20./ Állami gondozottak részére bérbe adható lakáscímek jóváhagyása
Sz-589/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-589/2015. sz. 

 

21./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-588/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

22./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-587/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

23./ A Gazdasági Bizottság GB 236/2014. (X.03.) számú határozatának módosítása
Sz-597/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

24./ A Gazdasági Bizottság GB 247/2015.(X.14.) és a GB 248/2015.(X.14.) számú határozatok visszavonása, és új döntés meghozatala a csatolási ügyben
Sz-586/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-583/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István GB elnök

 

 

Budapest, 2015. december 04.

Mezey István s.k.
elnök

Top