2015.11.19. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/3/2015., 205/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

225/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

209/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. IX. kerületi fiókjainak „Ferencváros” név használata iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

222/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

228/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m2 alapterületű ingatlan sportcélú hasznosításának ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

229/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

227/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.) rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

223/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet   

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.) rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

230/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

211/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő köznevelési intézmények (Óvodák) szakmai munkájáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

210/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

13./ Javaslat a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására, valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

221/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

215/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

218/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint beszámolója elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

231/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a döntés meghozatalát követően a további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

219/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a parkolással kapcsolatos panaszügyek ügyintézési határidejének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

217/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat Krízisotthon kialakítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

220/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása (Pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalandó)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

214/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

213/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

212/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Felnőtt háziorvosi ügyelet biztosításáról

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

216/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. november 13.

 

Bácskai János

polgármester

Top