2015.11.18. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3/2015., 205/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/3/2015.; 205/4/2015. sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
225/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

225/2015. sz.

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2012. (XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulós)
226/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

226/2015. sz.

 

4./ Javaslat Bp. IX. Hőgyes Endre u. 8. pince I. szám alatti helyiség használatba adására
209/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

209/2015. sz.

 

5./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítása
228/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnökvezérigazgatója

228/2015. sz.

 

6./ Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 24. szám alatti, összesen 17749 m2 alapterületű ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
229/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Javaslat közérdekű adatigénylés teljesítésének ingyenességéről és a döntés meghozatalát követően a további jövőbeli döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságáról
219/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő

219/2015. sz.

 

8./ Javaslat Krízisotthon kialakítására
220/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő

220/2015. sz.

 

9./ Budapest IX. Kerület Ráday utca 18. (hrsz. 36825/0/B/13) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-522/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány Budapest IX. Kerület Ráday u. 47. szám alatti helyiségre vonatkozó határozott idejű bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-550/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-550/2015. sz

 

11./ Önkormányzati tulajdonban álló üres ingatlanok elidegenítési ügye
a.) Társasházban lévő üres lakások pályázat útján történő elidegenítése
Sz-551/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) A Budapest XVIII. Kerület Csapó utca 17. (hrsz.: 151493) és a Budapest XXIII. Kerület Lovas utca 29. (hrsz.: 184693) szám alatti ingatlanok elidegenítése
Sz-549/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-551/2015. sz. 

 

12./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-523/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-524/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Sz-525/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett
Sz-521/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Javaslat lakások bérbe adására pályázaton kívül, piaci lakbér megállapítása mellett
Sz-526/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

17./ Minőségi lakáscsere kérelem
Sz-527/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

18./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-528/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

19./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-529/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

20./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére
Sz-563/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB 2015. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-553/2015. sz.előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Mezey István elnök

 

 

Budapest, 2015. november 13.

Mezey István s.k.
elnök

Top