2015.11.11. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió támogatása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-539/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” előirányzat módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-530/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: Év végén szeretnénk méltóképpen megemlékezni József Attiláról, ezért a tervezett programok vonatkozásában szükséges a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság mielőbbi döntése.

 

Budapest, 2015. november 06.

 

Mészáros László s.k.
elnök

Top