2015.10.15. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

193/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

198/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ a) Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b) Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: VVKB, Görgényi Máté elnök

206/2/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) Javaslat a „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: ESZSB, Illyés Miklós elnök

206/3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

200/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ráday utca 57. sz. alatti telek elidegenítésére

Előterjesztő: Vörös Attila a FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

204/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

7./ Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Bp. IX. Tűzoltó u. 33/a. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat állami tulajdonú ingatlan (Bp. IX. Toronyház u. 3., hrsz.: 38236/77/A/1) tulajdonjogának térítésmentes igénylésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

191/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ BM támogatás keretében kiépített térfelügyeleti kamera helyszínek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

203/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Nehru támogatási szerződés módosításának a jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet    

 

11./ „B+R kerékpártárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók, I-II. ütem” tárgyú projekt keretein belül megvalósuló Budapest IX. kerület Ecseri úti metró állomás B+R kerékpártároló tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

195/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Javaslat a Ferencvárosi Torna Club beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

199/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

13./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

202/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Kérdés

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

201/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

192/2015., 192/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. október 9.

 

Bácskai János

polgármester

Top