2015.09.18 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Közterület használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-431/2015.Sz-432/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

 

Indoklás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

Budapest, 2015. szeptember 17.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top