2015.09.10. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

1./ A Csicsergő Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

181/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

180/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

179/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány 2014. évi támogatása elszámolásának elfogadására és 2015. évi támogatására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

172/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Zombory Miklós alpolgármester

182/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága magasabb vezetői, intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására, valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

183/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

178/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a 248/2015.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

176/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Budapest, IX. ker. Népliget Volánbusz Pályaudvar (Könyves Kálmán krt. – Üllői út – Budapest- Keleti pu. – Hegyeshalom vasútvonal – Albert Flórián út által határolt terület)-re készülő Kerületi Szabályozási Tervvel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

177/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.1. sz. melléklet; 1.2. sz. melléklet; 1.3. sz. melléklet; 1.4. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (V.21.) rendeletével megalkotott ”Vágóhíd utca és környéke” KSZT módosítása – az államigazgatási egyeztetés lezárása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

174/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.1. sz. melléklet; 1.2. sz. melléklet; 1.3. sz. melléklet; 1.4. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

11./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006 (III.10.) rendeletével megalkotott „Milleniumi Városközpont” KSZT módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

184/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

12./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

185/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)  1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4.1. sz. melléklet; 4.2. sz. melléklet; 4.3. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet  

 

13./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

175/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Péterfai Anikó felülvizsgálati kérelme a GB 135/2015. (VI.17.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

170/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A Bio Csi-Ga Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr 33/2015. (07.09.) közter számú döntése ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Kozák Anikó irodavezető

171/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a 222/2015. (V.21.) sz. határozat végrehajtása alapján teendő intézkedésekre

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

187/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat térfigyelő kamera áthelyezésére

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő

188/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Kállay Gáborné alpolgármester

173/2015., 173/2-3/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2015. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

1/3/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. szeptember 4.

 

Bácskai János

polgármester

 

Top