2015.07.09 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Ferenc tér rekonstrukciójának programterve
Sz-374/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1-40. sz. mellékletek

Előterjesztő: dr. Bácskai János megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

2./ Autómentes Nap 2015
Sz-375/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

3./ Starter Concept Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Lónyay u. 36. sz. alatti STARTER PUB elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelme
Sz-376/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

 

4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday utcában
Sz-373/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-372/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek a Ráday és Tompa utcán kívüli díszburkolatos területekre kiszolgálási idő meghatározásával
Sz-364/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ Vendéglátó teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
Sz-365/2015., Sz-366/2015., Sz-367/2015., Sz-368/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

7./ Egyéb közterület használati kérelmek
Sz-369/2015., Sz-370/2015., Sz-371/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

8./ Díjcsökkentésre irányuló kérelem
Sz-360/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

9./ Határozatok módosítása
Sz-361/2015., Sz-362/2015., Sz-363/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

10./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Sz-378/2015. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

 

Indoklás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági
döntés szükséges.

 

Budapest, 2015. július 8.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top